Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ďakovné815 SGWaAP
0.453ďakovný2472 SGWaAP
0.455pozdravné547 SGWaAP
0.473pochvalné2322 SGWaAP
0.499blahoprianie745 SGWaAP
0.511uznanlivé694 SGWaAP
0.528gratulácia14308 SGWaAP
0.547poďakovanie81300 SGWaAP
0.555povzbudivé5935 SGWaAP
0.558blahoželanie15171 SGWaAP
0.558pozdravný1274 SGWaAP
0.560zdravica1210 SGWaAP
0.563gratulačný483 SGWaAP
0.566vrúcne3819 SGWaAP
0.571oslavné869 SGWaAP
0.581ďakovná7429 SGWaAP
0.583srdečné6013 SGWaAP
0.592vrelé2725 SGWaAP
0.594pozdravenie2065 SGWaAP
0.598slávnostný_prípitok1230 SGWaAP
0.599ďakovný_list7124 SGWaAP
0.604kondolencia1278 SGWaAP
0.607vrúcne_objatie571 SGWaAP
0.616príhovor103775 SGWaAP