Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ďarmoty2472 SGWaAP
0.416Ľupča17806 SGWaAP
0.441Šahy14767 SGWaAP
0.465Fiľakovo21901 SGWaAP
0.478hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.482Plešivec8866 SGWaAP
0.487Krupina34205 SGWaAP
0.488hontianska2409 SGWaAP
0.490Vinica2490 SGWaAP
0.491Hontiansky3288 SGWaAP