Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čvarga2483 SGWaAP
0.171zberba5245 SGWaAP
0.185chamraď1591 SGWaAP
0.329luza2753 SGWaAP
0.403banda44323 SGWaAP
0.407cháska633 SGWaAP
0.438háveď6119 SGWaAP
0.444kreatúra5010 SGWaAP
0.466nenažratá488 SGWaAP
0.481darmožráč3583 SGWaAP
0.483sviňa34925 SGWaAP
0.486zapredanec2345 SGWaAP
0.489zlodejská2677 SGWaAP
0.496bedač1000 SGWaAP
0.501kurva16145 SGWaAP
0.506čeliadka804 SGWaAP