Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000človečí680 SGWaAP
0.581človekov509 SGWaAP
0.658desný658 SGWaAP
0.681našský436 SGWaAP
0.683záhrobný1066 SGWaAP
0.690pozemský31086 SGWaAP
0.693človečia805 SGWaAP
0.700onen36668 SGWaAP
0.702pudový849 SGWaAP
0.706pomysel404 SGWaAP
0.711oný11118 SGWaAP
0.711mýtický5265 SGWaAP
0.711sebazáchovný401 SGWaAP
0.713tvor66446 SGWaAP
0.719podivuhodný3869 SGWaAP
0.721prapôvodný1245 SGWaAP
0.724človečenstvo6608 SGWaAP
0.724animálny796 SGWaAP
0.724bytostný3679 SGWaAP
0.729chlapský3126 SGWaAP
0.730príslovečný1217 SGWaAP