Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000členská_schôdza15028 SGWaAP
0.215výročná_členská5038 SGWaAP
0.236Členský_schôdza723 SGWaAP
0.349výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.406valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.410revízna_komisia6173 SGWaAP
0.427Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.437valná_hromada1170 SGWaAP
0.485Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.489ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.491schôdza103581 SGWaAP
0.497výborová584 SGWaAP
0.500prezídium22710 SGWaAP
0.502Prezídium6138 SGWaAP
0.506Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.519stanovy37727 SGWaAP
0.525Snem4156 SGWaAP
0.543ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.556mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.568valné1095 SGWaAP
0.568plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.570republikový_snem639 SGWaAP
0.570obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.577VV_ObFZ1946 SGWaAP
0.586VZ13859 SGWaAP
0.590uznášať2067 SGWaAP
0.590Republikový2821 SGWaAP
0.590veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.596Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.597výbor390776 SGWaAP
0.598ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.600ustanovujúca1603 SGWaAP
0.601dozorná_rada46275 SGWaAP
0.602Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.606Stanovy652 SGWaAP
0.609VV18759 SGWaAP
0.609ustanovujúci_snem1165 SGWaAP