Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000členská91670 SGWaAP
0.360nečlenská2056 SGWaAP
0.530Vyšehradský_štvorka2421 SGWaAP
0.531vyšehradská_štvorka3102 SGWaAP
0.554kandidátska15663 SGWaAP
0.556európska_únia334148 SGWaAP
0.561864854 SGWaAP
0.562krajina2930017 SGWaAP
0.580nečlenský1907 SGWaAP
0.586signatárska639 SGWaAP
0.587Únia71621 SGWaAP
0.587členský_štát329927 SGWaAP
0.593únia257077 SGWaAP
0.626CEFTA1820 SGWaAP
0.628eurozóna170571 SGWaAP
0.635západný_Balkán5745 SGWaAP