Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000členka87693 SGWaAP
0.462Členka706 SGWaAP
0.476predsedníčka85591 SGWaAP
0.535funkcionárka1037 SGWaAP
0.538členok60356 SGWaAP
0.552člen1683106 SGWaAP
0.553spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.558tajomníčka9637 SGWaAP
0.602podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.617spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.622zakladateľka14011 SGWaAP
0.623šéfka46519 SGWaAP
0.624náhradníčka3115 SGWaAP
0.629líderka12618 SGWaAP
0.637sympatizantka457 SGWaAP
0.650folkloristka847 SGWaAP
0.651Predsedníčka701 SGWaAP
0.659viceprezidentka5014 SGWaAP
0.660sólistka6366 SGWaAP
0.672Tatiana34981 SGWaAP
0.674Soňa45265 SGWaAP