Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čistka9201 SGWaAP
0.479represálie4171 SGWaAP
0.520perzekúcia7796 SGWaAP
0.539prevrat40268 SGWaAP
0.577represia12047 SGWaAP
0.582puč8936 SGWaAP
0.607teror23806 SGWaAP
0.613ateizácia661 SGWaAP
0.618kádrová2970 SGWaAP
0.620pogrom4103 SGWaAP
0.621vzbura30849 SGWaAP
0.634kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.636nadpráca2773 SGWaAP
0.637diktatúra24909 SGWaAP
0.644hrôzovláda742 SGWaAP
0.645násilnosť14353 SGWaAP
0.649etnická_čistka3081 SGWaAP
0.650masakra12497 SGWaAP
0.654boľševická3900 SGWaAP
0.662komunistický36634 SGWaAP
0.663štvanica1513 SGWaAP
0.665prechmat1621 SGWaAP