Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čistiareň_odpadová10084 SGWaAP
0.145čistička_odpadová6430 SGWaAP
0.336splašková3039 SGWaAP
0.337stoková_sieť1568 SGWaAP
0.364splašková_odpadová801 SGWaAP
0.366úpravňa3377 SGWaAP
0.374kanalizácia98012 SGWaAP
0.378kanalizačná7627 SGWaAP
0.411splašková_kanalizácia2231 SGWaAP
0.417odpadová43669 SGWaAP
0.431prečerpávacia_stanica1472 SGWaAP
0.466vodojem5590 SGWaAP
0.467vodovodná9593 SGWaAP
0.467zásobovanie_pitná2860 SGWaAP
0.469skupinový_vodovod981 SGWaAP
0.478verejný_vodovod13623 SGWaAP
0.484kanalizačná_prípojka3604 SGWaAP
0.486bioplynová_stanica4686 SGWaAP
0.494dažďová_kanalizácia2292 SGWaAP