Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čipkárstvo656 SGWaAP
0.281tkáčstvo1114 SGWaAP
0.290hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.390košikárstvo1501 SGWaAP
0.417kováčstvo2832 SGWaAP
0.426rezbárstvo3241 SGWaAP
0.427drotárstvo3797 SGWaAP
0.434sklárstvo1094 SGWaAP
0.458hrnčiarske578 SGWaAP
0.478garbiarstvo493 SGWaAP
0.480salašníctvo1170 SGWaAP
0.490tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.491obuvníctvo786 SGWaAP
0.496mlynárstvo887 SGWaAP
0.500tkáčske530 SGWaAP
0.516drotárske1004 SGWaAP
0.533kožušníctvo510 SGWaAP
0.536ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.536modrotlač3703 SGWaAP