Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čierny_Balog12426 SGWaAP
0.249Polomka9427 SGWaAP
0.281Šumiac6098 SGWaAP
0.295pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.300Telgárt8361 SGWaAP
0.303Pohronský_Polhora1563 SGWaAP
0.313Valaský6279 SGWaAP
0.316Kokava10371 SGWaAP
0.322Hriňová18682 SGWaAP
0.328Rimavica7788 SGWaAP
0.331Tisovec26055 SGWaAP
0.341Ľubietová6926 SGWaAP
0.344Hrochoť6325 SGWaAP
0.347Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.353Podkonice4253 SGWaAP
0.359Utekáč3012 SGWaAP
0.363Poniky6335 SGWaAP
0.368Čierny_Balog1280 SGWaAP