Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čierna_Hora14960 SGWaAP
0.216Macedónsko27312 SGWaAP
0.222Albánsko25340 SGWaAP
0.269Hercegovina26264 SGWaAP
0.270Bosna48831 SGWaAP
0.287Chorvátsko136871 SGWaAP
0.314Gruzínsko36146 SGWaAP
0.315Moldavsko17226 SGWaAP
0.325Srbsko107024 SGWaAP
0.340Slovinsko80021 SGWaAP
0.346čierna_Hor2068 SGWaAP
0.347Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.367Arménsko15050 SGWaAP
0.367Bulharsko90408 SGWaAP
0.386Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.392Rumunsko116902 SGWaAP
0.399Litva46038 SGWaAP
0.410Turecko161488 SGWaAP
0.433Bielorusko57873 SGWaAP
0.446Lotyšsko43996 SGWaAP
0.456Estónsko34538 SGWaAP
0.470čiernohorská1948 SGWaAP
0.477Kazachstan27404 SGWaAP