Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čižmár1685 SGWaAP
0.348súkenník1449 SGWaAP
0.356kožušník1535 SGWaAP
0.363garbiar1723 SGWaAP
0.372debnár1602 SGWaAP
0.416obuvník6442 SGWaAP
0.418tkáč3443 SGWaAP
0.435krajčír11223 SGWaAP
0.435kováč17144 SGWaAP
0.456mlynár7773 SGWaAP
0.485šuster1487 SGWaAP
0.495švec2279 SGWaAP
0.508sedlár1486 SGWaAP
0.512uhliar2684 SGWaAP
0.522kolár4394 SGWaAP
0.532tovariš6638 SGWaAP
0.548čipkár718 SGWaAP
0.549medovnikár760 SGWaAP
0.559hrnčiar9146 SGWaAP
0.566remeselník46652 SGWaAP
0.566kotlár1062 SGWaAP
0.569plátenník1062 SGWaAP
0.570tehliar449 SGWaAP
0.587košikár1883 SGWaAP
0.592údenár401 SGWaAP