Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čičmiansky837 SGWaAP
0.432čičmianska473 SGWaAP
0.501ľudový_kroj3940 SGWaAP
0.541kroj41430 SGWaAP
0.554goralský2356 SGWaAP
0.578modrotlač3703 SGWaAP
0.580krojový439 SGWaAP
0.588výšivka23411 SGWaAP
0.602krojovaná_bábika879 SGWaAP
0.602modrotlačová463 SGWaAP
0.612podpoliansky1043 SGWaAP
0.613ornament18820 SGWaAP
0.623modranská_keramika543 SGWaAP
0.628ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.629krojová1104 SGWaAP
0.633ornamentálna_výzdoba502 SGWaAP
0.636maľovaný10327 SGWaAP
0.637vyšívaný6416 SGWaAP
0.646drotárske1004 SGWaAP
0.649rázovitý1395 SGWaAP
0.654maľovaná9508 SGWaAP
0.654drotársky1653 SGWaAP