Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000četníctvo479 SGWaAP
0.297žandárstvo1179 SGWaAP
0.436četnícka839 SGWaAP
0.469četník2692 SGWaAP
0.501žandársky735 SGWaAP
0.503žandárska636 SGWaAP
0.528vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.569Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.583žandárska_stanica1737 SGWaAP
0.590rotmajster2219 SGWaAP
0.593nadporučík8087 SGWaAP
0.601strážmajster4078 SGWaAP
0.612veliteľstvo20062 SGWaAP
0.629povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.632domobrana5089 SGWaAP
0.634povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.634žandár12858 SGWaAP
0.635úradníctvo985 SGWaAP
0.636branná7286 SGWaAP
0.640gardista7959 SGWaAP
0.641poriadková7893 SGWaAP