Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československo1039 SGWaAP
0.523maďarsko4190 SGWaAP
0.555poľsko1920 SGWaAP
0.565ČSR39747 SGWaAP
0.580Československo117408 SGWaAP
0.598uhorsko565 SGWaAP
0.608ZSSR57329 SGWaAP
0.631Československý18620 SGWaAP
0.633československé11704 SGWaAP
0.634rakúsko7269 SGWaAP
0.637NDR13966 SGWaAP
0.641ČSSR34407 SGWaAP
0.654sovietske11844 SGWaAP
0.658československá82331 SGWaAP
0.661česko39543 SGWaAP
0.661podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.662uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.668sovietska44297 SGWaAP
0.670československý50210 SGWaAP
0.671rumunsko574 SGWaAP
0.674Protektorát1361 SGWaAP
0.677sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.679predmníchovská1112 SGWaAP
0.679socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.692víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.694Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.696Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.704šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP