Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československo1039 SGWaAP
0.523maďarsko4190 SGWaAP
0.555poľsko1920 SGWaAP
0.565ČSR39747 SGWaAP
0.580Československo117408 SGWaAP
0.598uhorsko565 SGWaAP
0.608ZSSR57329 SGWaAP
0.631Československý18620 SGWaAP
0.633československé11704 SGWaAP
0.634rakúsko7269 SGWaAP
0.637NDR13966 SGWaAP
0.641ČSSR34407 SGWaAP
0.654sovietske11844 SGWaAP
0.658československá82331 SGWaAP
0.661česko39543 SGWaAP
0.661podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.662uhorská_monarchia1868 SGWaAP