Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československý_armádny1260 SGWaAP
0.280armádny_zbor2629 SGWaAP
0.376paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.423partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.423Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.430sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.438gardová913 SGWaAP
0.466dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.471tanková_brigáda645 SGWaAP
0.471partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.493gardový853 SGWaAP
0.495peší_prápor769 SGWaAP
0.512československá_légia1579 SGWaAP
0.512pluk21773 SGWaAP
0.513delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.517povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.540oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.541peší_pluk3628 SGWaAP
0.545prápor20875 SGWaAP
0.548východný_front5080 SGWaAP
0.554armáda317169 SGWaAP
0.560červenoarmejec1409 SGWaAP
0.564nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.566partizánsky9371 SGWaAP
0.590Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.597Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.598partizán43910 SGWaAP
0.602partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.602pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.603protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.616padlý16508 SGWaAP
0.616maršal8758 SGWaAP
0.618generálplukovník1209 SGWaAP
0.618tanková_divízia808 SGWaAP