Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československý50210 SGWaAP
0.390Československý18620 SGWaAP
0.410československá82331 SGWaAP
0.418Československo117408 SGWaAP
0.449ČSR39747 SGWaAP
0.475československé11704 SGWaAP
0.495slovenský2089832 SGWaAP
0.505ČSSR34407 SGWaAP
0.512juhoslovanský8299 SGWaAP
0.515český497788 SGWaAP
0.528bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.543sovietsky55684 SGWaAP
0.575Čechoslovák2691 SGWaAP
0.584vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.587socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.602medzivojnový1793 SGWaAP
0.608ČSFR12001 SGWaAP
0.614povojnový12103 SGWaAP
0.623Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.624sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.624Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.626Masaryk29327 SGWaAP
0.631komunistický36634 SGWaAP
0.631poľský148383 SGWaAP
0.639Beneš14436 SGWaAP
0.639predmníchovská1112 SGWaAP
0.639uhorský26642 SGWaAP
0.647socialistický34296 SGWaAP