Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československé11704 SGWaAP
0.451Československo117408 SGWaAP
0.460sovietske11844 SGWaAP
0.472československá82331 SGWaAP
0.475československý50210 SGWaAP
0.476ČSR39747 SGWaAP
0.494české82715 SGWaAP
0.506slovenské385970 SGWaAP
0.520juhoslovanské1264 SGWaAP
0.533Československý18620 SGWaAP
0.534ČSSR34407 SGWaAP
0.539uhorské7705 SGWaAP
0.545vojenské50063 SGWaAP
0.554maďarské41866 SGWaAP
0.562nemecké65522 SGWaAP
0.576medzivojnové1939 SGWaAP
0.590federálne6546 SGWaAP
0.590vtedajšie20739 SGWaAP