Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československá_socialistická4555 SGWaAP
0.276Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.360Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.388federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.402republika951415 SGWaAP
0.430federatívna3317 SGWaAP
0.473Federatívny445 SGWaAP
0.474ČSFR12001 SGWaAP
0.480ČSSR34407 SGWaAP
0.492socialistická61784 SGWaAP
0.539ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP
0.553československá82331 SGWaAP
0.553Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.555SSR15520 SGWaAP
0.556federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.564federálne6546 SGWaAP
0.577Republika19695 SGWaAP
0.585ČSR39747 SGWaAP
0.615Federálny5469 SGWaAP
0.625Československý18620 SGWaAP
0.642Nemecký_spolková2126 SGWaAP