Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československá_légia1579 SGWaAP
0.493východný_front5080 SGWaAP
0.499légia13550 SGWaAP
0.502partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.512československý_armádny1260 SGWaAP
0.513odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.517odboj22579 SGWaAP
0.520partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.525paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.526armádny_zbor2629 SGWaAP
0.527povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.533partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.535ZSSR57329 SGWaAP
0.538sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.538ČSR39747 SGWaAP
0.545protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.547nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.547národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP