Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000československá82331 SGWaAP
0.296Československý18620 SGWaAP
0.337ČSR39747 SGWaAP
0.400Československo117408 SGWaAP
0.410československý50210 SGWaAP
0.472československé11704 SGWaAP
0.482slovenská2572665 SGWaAP
0.496predmníchovská1112 SGWaAP
0.507česká395551 SGWaAP
0.512sovietska44297 SGWaAP
0.523protektorátna573 SGWaAP
0.525ČSSR34407 SGWaAP
0.544bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.553československá_socialistická4555 SGWaAP
0.561juhoslovanská6642 SGWaAP
0.566Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.570predvojnová3032 SGWaAP
0.575vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.575ČSFR12001 SGWaAP
0.577československá_légia1579 SGWaAP
0.578uhorská25662 SGWaAP
0.580Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.586Český76345 SGWaAP
0.593federatívna3317 SGWaAP
0.596federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.596medzivojnová3975 SGWaAP
0.598socialistická61784 SGWaAP
0.601maďarská166817 SGWaAP
0.602povojnová13628 SGWaAP