Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000českomoravská950 SGWaAP
0.244Českomoravský1144 SGWaAP
0.583Vysočina4623 SGWaAP
0.594Moravský7941 SGWaAP
0.609Český76345 SGWaAP
0.611moravská12470 SGWaAP
0.642Svitavy1202 SGWaAP
0.645juhočeská1041 SGWaAP
0.650juhočeský1068 SGWaAP
0.653Juhočeský502 SGWaAP