Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000česko39543 SGWaAP
0.406Česko56190 SGWaAP
0.550slovensko70381 SGWaAP
0.551maďarsko4190 SGWaAP
0.557rakúsko7269 SGWaAP
0.558poľsko1920 SGWaAP
0.572česká395551 SGWaAP
0.596moravsko1952 SGWaAP
0.602Rakúsko17155 SGWaAP
0.647Česko214173 SGWaAP
0.649Český76345 SGWaAP
0.661československo1039 SGWaAP
0.666československá82331 SGWaAP
0.666Československý18620 SGWaAP
0.667Čech185980 SGWaAP
0.681Český_Republika5227 SGWaAP
0.681poľská110622 SGWaAP
0.682český497788 SGWaAP
0.684Slovenský221665 SGWaAP
0.689španielsko790 SGWaAP
0.689slovenská2572665 SGWaAP
0.691taliansko1996 SGWaAP
0.692československo478 SGWaAP
0.696ČR217683 SGWaAP
0.697Maďarsko368392 SGWaAP
0.702Maďarský32066 SGWaAP
0.705Československo117408 SGWaAP