Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000česko39543 SGWaAP
0.406Česko56190 SGWaAP
0.550slovensko70381 SGWaAP
0.551maďarsko4190 SGWaAP
0.557rakúsko7269 SGWaAP
0.558poľsko1920 SGWaAP
0.572česká395551 SGWaAP
0.596moravsko1952 SGWaAP
0.602Rakúsko17155 SGWaAP
0.647Česko214173 SGWaAP
0.649Český76345 SGWaAP