Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000český497788 SGWaAP
0.384slovenský2089832 SGWaAP
0.402poľský148383 SGWaAP
0.481rakúsky98369 SGWaAP
0.515československý50210 SGWaAP
0.518slovinský15506 SGWaAP
0.520nemecký395230 SGWaAP
0.525maďarský200544 SGWaAP
0.539Český76345 SGWaAP
0.541Jiří60886 SGWaAP
0.549české82715 SGWaAP
0.551česká395551 SGWaAP
0.556pražský41253 SGWaAP
0.558rumunský27788 SGWaAP
0.560Václav47178 SGWaAP
0.561litovský6255 SGWaAP
0.565dánsky28235 SGWaAP
0.567lotyšský6232 SGWaAP
0.572holandský50778 SGWaAP
0.573moravský18024 SGWaAP
0.577brniansky2925 SGWaAP