Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000české_pohraničie1074 SGWaAP
0.514Protektorát1361 SGWaAP
0.514Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.522podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.533pohraničie11475 SGWaAP
0.576sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.585zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.586karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.594poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.605okupované3688 SGWaAP
0.607Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.625Čechy156868 SGWaAP
0.632repatriant520 SGWaAP
0.634Podkarpatský785 SGWaAP
0.636vysídliť771 SGWaAP
0.637okupované_územie3801 SGWaAP
0.644Halič9814 SGWaAP
0.646koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.656Československo117408 SGWaAP
0.657Morava117912 SGWaAP
0.659reslovakizácia568 SGWaAP
0.663presídlenec2715 SGWaAP
0.663sliezske587 SGWaAP
0.665ČSR39747 SGWaAP
0.668vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.668bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.668Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.668okupovaná3821 SGWaAP
0.669zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.672vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.673podkarpatský589 SGWaAP
0.675východný_front5080 SGWaAP