Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000české_pohraničie1074 SGWaAP
0.514Protektorát1361 SGWaAP
0.514Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.522podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.533pohraničie11475 SGWaAP
0.576sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.585zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.586karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.594poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.605okupované3688 SGWaAP
0.607Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.625Čechy156868 SGWaAP
0.632repatriant520 SGWaAP
0.634Podkarpatský785 SGWaAP
0.636vysídliť771 SGWaAP
0.637okupované_územie3801 SGWaAP