Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000česká395551 SGWaAP
0.379Český76345 SGWaAP
0.427poľská110622 SGWaAP
0.442slovenská2572665 SGWaAP
0.457moravská12470 SGWaAP
0.477rakúska84050 SGWaAP
0.504slovinská11332 SGWaAP
0.507československá82331 SGWaAP
0.510švédska44658 SGWaAP
0.520nemecká244363 SGWaAP
0.524maďarská166817 SGWaAP
0.533rumunská20168 SGWaAP
0.546estónska3657 SGWaAP
0.551český497788 SGWaAP
0.558litovská4429 SGWaAP
0.565dánska18592 SGWaAP
0.572česko39543 SGWaAP
0.576nórska19067 SGWaAP
0.580pražská43866 SGWaAP
0.582lotyšská4872 SGWaAP
0.593Český_republika229491 SGWaAP