Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000červenoarmejec1409 SGWaAP
0.391sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.424partizán43910 SGWaAP
0.455vojak439194 SGWaAP
0.465milicionár2605 SGWaAP
0.488esesák3260 SGWaAP
0.498samopalník665 SGWaAP
0.507gardista7959 SGWaAP
0.509padlý16508 SGWaAP
0.516domobranec714 SGWaAP
0.519okupant9714 SGWaAP
0.526bielogvardejec466 SGWaAP
0.538gardový853 SGWaAP
0.540delostrelec3028 SGWaAP
0.546zajatec24281 SGWaAP
0.547oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.556honvéd1976 SGWaAP
0.557výsadkár4342 SGWaAP
0.557frontový2013 SGWaAP
0.560československý_armádny1260 SGWaAP
0.561partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.562četník2692 SGWaAP
0.564nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.566pohraničník3440 SGWaAP
0.567ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.570sovietsky55684 SGWaAP
0.573východný_front5080 SGWaAP
0.573antifašista3104 SGWaAP
0.574okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.576povstalecký5355 SGWaAP
0.577povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.579sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.579pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.581husár5217 SGWaAP
0.582oficier1771 SGWaAP
0.583armádny_zbor2629 SGWaAP
0.587dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.588vojnový_zajatec4165 SGWaAP
0.594partizánsky9371 SGWaAP