Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000černovský458 SGWaAP
0.554Černová8925 SGWaAP
0.585sučiansky916 SGWaAP
0.626Pomník1091 SGWaAP
0.628pribylinský476 SGWaAP
0.633pomník_padlý2106 SGWaAP
0.633turiansky466 SGWaAP
0.634turzovský1115 SGWaAP
0.639petrovský4037 SGWaAP
0.643vrútocký1551 SGWaAP
0.647tvrdošínsky774 SGWaAP
0.648kokavský541 SGWaAP
0.653Pietny430 SGWaAP
0.653černovská_tragédia525 SGWaAP
0.653Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.654štítnický670 SGWaAP
0.656levočský4402 SGWaAP
0.658ružomberský15655 SGWaAP
0.660pomník42679 SGWaAP
0.661jasenovský1044 SGWaAP
0.664Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.664pamätník93639 SGWaAP