Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000černovská_tragédia525 SGWaAP
0.554Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.564varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.577spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.589Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.593arménska_genocída595 SGWaAP
0.598Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.598sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.612pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.619János_Esterházy580 SGWaAP
0.621rómsky_holokaust1539 SGWaAP
0.625Černová8925 SGWaAP
0.627rasové_násilie1065 SGWaAP
0.628okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.629národné_povstanie6605 SGWaAP
0.630martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.635dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.637sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.641Židovský_kódex514 SGWaAP
0.642Spomienkový826 SGWaAP
0.649SNP95752 SGWaAP
0.653černovský458 SGWaAP
0.654výročie283304 SGWaAP
0.659Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.662Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.664Pietny430 SGWaAP
0.666pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.668Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.672sté_výročie6682 SGWaAP
0.674kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.676odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.677Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.677Jan_Palach1608 SGWaAP
0.678Holokaust1157 SGWaAP
0.679spomienková10628 SGWaAP
0.681Pamätník4080 SGWaAP
0.682holokaust40944 SGWaAP
0.683storočnica9213 SGWaAP
0.686spomienkové7389 SGWaAP
0.688deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.689genocída_Armén656 SGWaAP
0.689tryzna1198 SGWaAP
0.690ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.690októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.691povstanie74043 SGWaAP