Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čechy3051 SGWaAP
0.218česko1406 SGWaAP
0.395Čechy156868 SGWaAP
0.491nemecko12598 SGWaAP
0.576Česko214173 SGWaAP
0.580Český_Republika5227 SGWaAP
0.605anglicko3146 SGWaAP
0.617susedné_Česko7184 SGWaAP