Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.346čechoslovakistická493 SGWaAP
0.410ľudák3807 SGWaAP
0.424boľševizmus3476 SGWaAP
0.426ľudáctvo731 SGWaAP
0.431čechoslovakista1225 SGWaAP
0.432revizionizmus1308 SGWaAP
0.441antikomunizmus1458 SGWaAP
0.446ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.449ľudácka1678 SGWaAP
0.452slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.456nacionalizmus26046 SGWaAP
0.464panslavizmus1731 SGWaAP
0.465šovinizmus3737 SGWaAP
0.484nacionálny2577 SGWaAP
0.487národovectvo952 SGWaAP
0.492ľudácky1786 SGWaAP
0.498centralizmus2591 SGWaAP
0.499štátnosť16841 SGWaAP
0.500ideológia68602 SGWaAP
0.501marxizmus13099 SGWaAP
0.502autonomista887 SGWaAP
0.503hlasista1119 SGWaAP
0.506klérofašistický914 SGWaAP