Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čechoslovakistická493 SGWaAP
0.346čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.357ľudácka1678 SGWaAP
0.421revizionistická753 SGWaAP
0.425autonomistická856 SGWaAP
0.480ľudák3807 SGWaAP
0.481ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.486šovinistická926 SGWaAP
0.496centralistická889 SGWaAP
0.502antikomunistická987 SGWaAP
0.515maďarská_iredenta538 SGWaAP
0.515ľudáctvo731 SGWaAP
0.516iredentistická472 SGWaAP
0.519autonomistický572 SGWaAP
0.525ľudácky1786 SGWaAP
0.533nacionálna2433 SGWaAP
0.534pronárodná643 SGWaAP
0.537národne_orientovaná895 SGWaAP
0.540fašizujúci492 SGWaAP
0.540čechoslovakista1225 SGWaAP
0.549klérofašizmus410 SGWaAP
0.549autonomista887 SGWaAP
0.550nacionálne766 SGWaAP
0.553HSĽS7376 SGWaAP
0.558autonomistické411 SGWaAP
0.560maďarizačná666 SGWaAP
0.560boľševická3900 SGWaAP
0.565proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.565klerikálna561 SGWaAP
0.565revizionistický480 SGWaAP
0.566buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.566marxistická6571 SGWaAP
0.567ideologická17229 SGWaAP
0.568ľudácke435 SGWaAP
0.575klérofašistický914 SGWaAP
0.578prednovembrová710 SGWaAP
0.581nacionálny2577 SGWaAP
0.585hlasista1119 SGWaAP
0.585klerikálny635 SGWaAP
0.588štátotvorná1068 SGWaAP
0.588fašistická11983 SGWaAP