Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čata15357 SGWaAP
0.294rota17882 SGWaAP
0.429prápor20875 SGWaAP
0.485eskadróna695 SGWaAP
0.514veliteľ145290 SGWaAP
0.519pechota8675 SGWaAP
0.520ženista2991 SGWaAP
0.530pluk21773 SGWaAP
0.530ženijná1986 SGWaAP
0.540desiatnik4970 SGWaAP
0.544rotmajster2219 SGWaAP
0.544delostrelec3028 SGWaAP
0.544ženijný666 SGWaAP
0.549tanková_brigáda645 SGWaAP
0.551tanková_divízia808 SGWaAP
0.558samopalník665 SGWaAP
0.561ženijná_rota491 SGWaAP
0.577nadporučík8087 SGWaAP
0.580peší_prápor769 SGWaAP
0.583armáda317169 SGWaAP
0.586delostrelecká4566 SGWaAP
0.592guľometná698 SGWaAP
0.596rotný929 SGWaAP
0.597tankový_prápor449 SGWaAP