Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000časopis412849 SGWaAP
0.310magazín118584 SGWaAP
0.311mesačník24531 SGWaAP
0.368dvojmesačník1900 SGWaAP
0.450dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.462týždenník82345 SGWaAP
0.467periodikum38863 SGWaAP
0.495Časopis2331 SGWaAP
0.503žurnál12530 SGWaAP
0.519dvojčíslo3062 SGWaAP
0.522noviny407449 SGWaAP
0.523ročenka8506 SGWaAP
0.530almanach4538 SGWaAP
0.531Revue3379 SGWaAP
0.539občasník3441 SGWaAP
0.545redigovať5591 SGWaAP
0.553editoriál4531 SGWaAP
0.554revue16663 SGWaAP
0.563redakčná_rada13840 SGWaAP
0.571Almanach566 SGWaAP