Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čabiansky683 SGWaAP
0.423dolnozemský1922 SGWaAP
0.458dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.472vojvodinský2346 SGWaAP
0.473čabianska873 SGWaAP
0.502petrovský4037 SGWaAP
0.535novohradský1726 SGWaAP
0.542novosadský1232 SGWaAP
0.545Čaba1358 SGWaAP