Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000čítanka6299 SGWaAP
0.339učebnica108680 SGWaAP
0.355Čítanka550 SGWaAP
0.386šlabikár8502 SGWaAP
0.482cvičebnica2227 SGWaAP
0.499metodická_príručka4361 SGWaAP
0.529encyklopédia30528 SGWaAP
0.538vlastiveda5283 SGWaAP
0.540literatúra437732 SGWaAP
0.542zošit50687 SGWaAP
0.553učebnica_dejepis3395 SGWaAP
0.555Šlabikár806 SGWaAP
0.573písanka2127 SGWaAP
0.593Literatúra3610 SGWaAP
0.596spevník6672 SGWaAP
0.602antológia12061 SGWaAP
0.612Kniha34202 SGWaAP
0.614knižočka7490 SGWaAP
0.616učebná_osnova15486 SGWaAP
0.617Antológia699 SGWaAP
0.622knižka196119 SGWaAP
0.625Slovník2822 SGWaAP
0.626lektúra1381 SGWaAP
0.628prírodopis4002 SGWaAP