Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Členský_schôdza723 SGWaAP
0.236členská_schôdza15028 SGWaAP
0.424výročná_členská5038 SGWaAP
0.459Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.484revízna_komisia6173 SGWaAP
0.493valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.512Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.521Prezídium6138 SGWaAP
0.526valná_hromada1170 SGWaAP
0.531výborová584 SGWaAP
0.533Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.552prezídium22710 SGWaAP
0.553VV_ObFZ1946 SGWaAP
0.553Snem4156 SGWaAP
0.560republikový_snem639 SGWaAP
0.565výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.568uznášaniaschopné1406 SGWaAP
0.569ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.573uznášať2067 SGWaAP
0.581plenárna_schôdza1471 SGWaAP