Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Členka706 SGWaAP
0.462členka87693 SGWaAP
0.557Predsedníčka701 SGWaAP
0.621Podpredseda1008 SGWaAP
0.651katarína1496 SGWaAP
0.653spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.662tajomníčka9637 SGWaAP
0.664andrea924 SGWaAP
0.673predsedníčka85591 SGWaAP
0.676elena512 SGWaAP
0.681oľga485 SGWaAP
0.681monika746 SGWaAP
0.690Humanitný526 SGWaAP
0.692jana2497 SGWaAP
0.692iveta633 SGWaAP
0.693zuzana2439 SGWaAP
0.695vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.700lenka581 SGWaAP
0.700alena743 SGWaAP