Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Člen935 SGWaAP
0.613Tajomník404 SGWaAP
0.637Členstvo508 SGWaAP
0.640Podpredseda1008 SGWaAP
0.641Viceprezident517 SGWaAP
0.641Držiteľ433 SGWaAP
0.656člen1683106 SGWaAP
0.657Delegát510 SGWaAP
0.668Členský2550 SGWaAP
0.671Dozorný697 SGWaAP
0.671Účastník4633 SGWaAP
0.671Predseda910 SGWaAP
0.674Registrovaný842 SGWaAP
0.684Používateľ4506 SGWaAP
0.684Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.710Administrátor961 SGWaAP
0.714Usporiadateľ1940 SGWaAP
0.715Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.715Kredit1252 SGWaAP
0.715Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.716Prenajímateľ978 SGWaAP
0.718Klient2580 SGWaAP