Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Činohra1228 SGWaAP
0.161činohra_SND3722 SGWaAP
0.191Činohra_SND1797 SGWaAP
0.220činohra11134 SGWaAP
0.382balet_SND1816 SGWaAP
0.382Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.391SND40436 SGWaAP
0.404Balet_SND1230 SGWaAP
0.408Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.410Opera_SND2555 SGWaAP
0.415Roman_Polák3011 SGWaAP
0.415činoherný2066 SGWaAP
0.416spevohra2285 SGWaAP
0.416divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.417Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.422radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.427opera_SND4923 SGWaAP
0.431Astorka2867 SGWaAP
0.437divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.440Činoherný1093 SGWaAP
0.440Rastislav_Ballek813 SGWaAP