Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.183čierna_Hor2068 SGWaAP
0.347čierna_Hora14960 SGWaAP
0.374Albánsko25340 SGWaAP
0.379Macedónsko27312 SGWaAP
0.388Hercegovina26264 SGWaAP
0.403Moldavsko17226 SGWaAP
0.410Bosna48831 SGWaAP
0.443Srbsko107024 SGWaAP
0.449Bulharsko90408 SGWaAP
0.456Chorvátsko136871 SGWaAP
0.458Slovinsko80021 SGWaAP
0.460Gruzínsko36146 SGWaAP
0.473bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.485Rumunsko116902 SGWaAP
0.488Arménsko15050 SGWaAP
0.496Litva46038 SGWaAP
0.521Estónsko34538 SGWaAP
0.526Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.540Bielorusko57873 SGWaAP
0.546Lotyšsko43996 SGWaAP
0.549Turecko161488 SGWaAP
0.563Kosovo61689 SGWaAP
0.574Juhoslávia39201 SGWaAP