Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.368čierny_Balog12426 SGWaAP
0.369Podkonice4253 SGWaAP
0.388Baláže2798 SGWaAP
0.396Beňuš7902 SGWaAP
0.397pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.397Poniky6335 SGWaAP
0.398Valaský6279 SGWaAP
0.404Hrochoť6325 SGWaAP
0.408Riečka2016 SGWaAP
0.413Voznica1087 SGWaAP
0.415hontiansky_Nemec840 SGWaAP