Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Československo117408 SGWaAP
0.245ČSR39747 SGWaAP
0.286vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.295bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.313ČSSR34407 SGWaAP
0.400socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.400sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.400československá82331 SGWaAP
0.418československý50210 SGWaAP
0.433ZSSR57329 SGWaAP
0.451československé11704 SGWaAP
0.455ČSFR12001 SGWaAP
0.458komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.474NDR13966 SGWaAP
0.488Juhoslávia39201 SGWaAP
0.492Československý18620 SGWaAP
0.493Protektorát1361 SGWaAP
0.497podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.500predmníchovská1112 SGWaAP
0.509nacistické_Nemecko8112 SGWaAP