Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.276československá_socialistická4555 SGWaAP
0.439Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.470federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.470Federatívny445 SGWaAP
0.479federatívna3317 SGWaAP
0.521socialistická61784 SGWaAP
0.550ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP
0.558republika951415 SGWaAP
0.574ČSSR34407 SGWaAP
0.596ČSFR12001 SGWaAP
0.624Československý18620 SGWaAP
0.631československá82331 SGWaAP
0.645ČSR39747 SGWaAP
0.655Československo117408 SGWaAP
0.656ľudovodemokratická625 SGWaAP
0.663Republika19695 SGWaAP
0.677Kórejský_ľudovodemokratická806 SGWaAP
0.678federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.681Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP