Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Československý18620 SGWaAP
0.296československá82331 SGWaAP
0.390československý50210 SGWaAP
0.468ČSR39747 SGWaAP
0.482Český76345 SGWaAP
0.492Československo117408 SGWaAP
0.519Slovenský221665 SGWaAP
0.533československé11704 SGWaAP
0.578Maďarský32066 SGWaAP
0.585ČSFR12001 SGWaAP
0.586ČSSR34407 SGWaAP
0.596čs17490 SGWaAP
0.624Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.625československá_socialistická4555 SGWaAP
0.629Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.631československo1039 SGWaAP
0.635federatívna3317 SGWaAP
0.635federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.638slovenská2572665 SGWaAP
0.643Rumunský1887 SGWaAP
0.644Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.644bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.646Ukrajinský4865 SGWaAP
0.647Juhoslovanský1023 SGWaAP