Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Československý18620 SGWaAP
0.296československá82331 SGWaAP
0.390československý50210 SGWaAP
0.468ČSR39747 SGWaAP
0.482Český76345 SGWaAP
0.492Československo117408 SGWaAP
0.519Slovenský221665 SGWaAP
0.533československé11704 SGWaAP
0.578Maďarský32066 SGWaAP
0.585ČSFR12001 SGWaAP
0.586ČSSR34407 SGWaAP
0.596čs17490 SGWaAP